Samtycke för information

VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?
När du köper något från vår webbplats samlar vi in ​​de personuppgifter du ger oss såsom ditt namn, adress och e-postadress som en del av köp- och säljprocessen.
När du surfar i vår butik får vi också automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol) för att förse oss med information som hjälper oss att lära oss om din webbläsare och operativsystem.
E-postmarknadsföring: Med ditt tillstånd kan vi skicka e-postmeddelanden till dig om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

Samtycke
Hur får du mitt samtycke?
När du förser oss med personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, ordna leverans eller returnera ett köp, tror vi att du samtycker till att samla in den och endast använda den av den specifika anledningen.
Om vi ​​ber om dina personuppgifter av annan anledning, såsom marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att tacka nej.

Hur återkallar jag mitt samtycke?
Om du, efter att du har loggat in, har ändrat dig, kan du när som helst återkalla ditt samtycke för att vi ska kontakta dig, för fortsatt insamling, användning eller utlämnande av din information, genom att kontakta oss på cphconcept@ gmail .com

UPPFINNING
Vi kan komma att avslöja din personliga information om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du bryter mot våra användarvillkor.

SHOPIFY
Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.
Din data lagras via Shopifes datalagring, databaser och det allmänna Shopify-programmet. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

Betalning:
Om du väljer en direktbetalningsgateway för att slutföra ditt köp, lagrar Shopify dina kreditkortsuppgifter. Den är krypterad via Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Din köptransaktionsdata lagras bara så länge som det är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. Därefter raderas din köptransaktionsinformation.
Alla direktbetalningsgateways följer de standarder som PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam satsning av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover.
PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation av vår butik och dess leverantörer.
För mer insikt kan du också läsa Shopifys användarvillkor ( https://www.shopify.com/legal/terms ) eller sekretesspolicy ( https://www.shopify.com/legal/privacy ).

TJÄNSTER OCH UNDERTJÄNSTER
I allmänhet kommer de tredjepartstjänsteleverantörer som vi använder endast att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.
Vissa tredjepartsleverantörer, som t.ex Betalningsgateways och andra betalningstransaktionsprocessorer har dock sina egna sekretesspolicyer angående den information vi måste tillhandahålla dem för dina transaktionsrelaterade transaktioner.
För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicyer så att du kan förstå hur din personliga information hanteras av dessa leverantörer.
Tänk särskilt på att vissa leverantörer kan vara belägna i, eller ha anläggningar belägna i, en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Om du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar en tredjepartstjänsteleverantör, kan din information bli föremål för lagarna i den eller de jurisdiktioner där tjänsteleverantören eller dess anläggningar finns.
Om du t.ex. Om du befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas av en betalningsgateway i USA, kan din personliga information som används för att slutföra transaktionen bli föremål för offentliggörande enligt amerikansk lag, inklusive Patriot Act.
När du har lämnat vår butiks webbplats eller blivit omdirigerad till en tredje parts webbplats eller applikation är du inte längre bunden av denna integritetspolicy eller vår webbplatss användarvillkor.

Länkar
När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för andra webbplatsers sekretesspraxis och uppmuntrar dig att läsa deras personliga information.

SÄKERHET
För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte på ett olämpligt sätt förloras, missbrukas, kommer åt, avslöjas, ändras eller förstörs.
Om du ger oss din kreditkortsinformation krypteras informationen med Secure Socket Layer (SSL)-teknik och lagras med AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring över Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade. 

 

Offentliggörande av information 

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och ev klick på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. vidarebefordras till tredje part i den mån denna information är känd. Vilka tredje parter som är inblandade kan du se i avsnittet om "Cookies" ovan. Informationen används för reklaminriktning. 

Vi använder även ett antal tredje parter för att lagra och behandla data. Dessa behandlar endast information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften. 

Spridning av personuppgifter såsom namn och e-post mm kommer endast att ske om du ger samtycke till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.